Estás lendo

2002-2012

O 18 de xullo de 2002 comecei a escribir neste blog.

A miña primeira entrada dicía:
esto es una prueba para el diario de willy sifones

A partir de aí, todo foi en picada. Excepto o senso do humor que, como poden comprobar, non fixo outra cousa que mellorar.

Agora que os blogs morreron é unha boa ocasión para voltar a eles. Sempre me gustaron os mortos vivintes.

Dende este blog zombi proclamo: unha década non é nada, quero chegar ás catro décadas de blog. A nada estirándose na corrente do tempo, elástica, flexible, contaxiosa.

Declaro inaugurada esta cousa.


Comentarios nesta entrada

rafa

felicidades! :)))

Aleister Saint Germain

18 de Julio.
La cruzada de Sifones.
Estas fechas las carga el diablo.

Aleister Saint Germain

¿Fue Jesucristo el primer zombie famoso de la historia?
¿Tuvo sus tres días de gloria matinal?

Porco Socarrón

¿qué tal llevamos el exilio?

No se da información

La corbata de cáñamo ¿es de tu talla?

zombie que lo explica todo

 

Este sitio está baixo as condicións dunha licencia Creative Commons.

RSS Feed. Feito con Blogger. Plantilla Modern Clix, deseñada por Rodrigo Galindez. Modern Clix blogger template por Introblogger.