Estás lendo

summer paranoia (II)
IV. No blog de Amador Fernández-Savater, unha entrevista a Alain Brossat acerca da relación entre política, cultura, arte e entretenemento.

Vólvese cada vez máis difícil nomear unha manifestación da vida humana que se manteña rigorosamente a distancia da cultura. Enumeremos con todo algunhas: unha folga con ocupación non é un acontecemento cultural, aínda que se baile e cántese nos talleres como en xuño de 1936; escribir En busca do tempo perdido ou As palabras e as cousas, rodar Un can andaluz ou pintar o Guernica non son actividades culturais, aínda que a posteriori haxa unha captura cultural do acontecemento suscitado por un xesto de arte. Como dicía un autor descoñecido ou, máis ben esquecido, "na organización da sociedade, ningunha obra de arte pode sustraerse á súa pertenencia á cultura, pero non hai ningunha, se é algo máis que un produto industrial, que non opoña á cultura un xesto de rexeitamento: a vontade mesma pola que se converteu en obra de arte". Neste senso, a política e a arte son o que resiste ao movemento xeral de "culturización" das nosas existencias. Un asunto cultural non suscita o conflito máis que cando unha cuestión política atravésao: por exemplo, a cuestión dos intermitentes do espectáculo [traballadores flexibles e discontinuos da industria cultural] non é un tema cultural, interno á cultura, senón máis ben político; cando a embaixada de Francia en Washington suspende a representación no centro cultural francés da capital estadounidense dunha peza de Michael Vinaver sobre o 11 de setembro, co fin de non arriscarse a unha reacción negativa das autoridades americanas, non é tanto a "cultura" a que expón as súas facultades críticas como a arte a que manifesta as súas virtualidades políticas, suscitando a censura, un xesto decididamente político.


V. Slavoj Zizek en "En defensa de la intolerancia"

A "clase media" basea a súa identidade no rexeitamento a estes dous extremos [as grandes corporacións dun lado e os excluídos e empobrecidos do outro] que, de contrapoñerse directamente, representarían "o antagonismo de clase" na súa forma pura. A falsedade constitutiva desta idea da "clase media" é, xa que logo, semellante a aquela de "a xusta liña do Partido" que o estalinismo trazaba entre "as desviacións de esquerda" e "as desviacións de dereita": a "clase media", na súa "existencia real", é a falsedade encarnada, o rexeitamento do antagonismo. En termos psicoanalíticos, é un fetiche: a imposible interseción da dereita e a esquerda que, ao rexeitar os dous polos do antagonismo, en canto posicións "extremas" e antisociais (empresas multinacionais e inmigrantes intrusos) que perturban a saúde do corpo social, se auto-representa como o terreo común e neutral da Sociedade.

A esquerda adóitase lamentar do feito de que a liña de demarcación da loita de clases quede desdebuxada, desprazada, falsificada, especialmente por parte do populismo de dereitas que di falar en nome do pobo cando en realidade promueve os intereses do poder.

Este continuo desprazamento, esta continua "falsificación" da liña de división (entre as clases), con todo, É a "loita de clases": unha sociedade clasista na que a percepción ideolóxica da loita de clases fose pura e directa, sería unha sociedade armónica e sen loita; por dicilo con Laclau: o antagonismo de clase estaría completamente simbolizado, non sería imposible/real, senón simplemente un trazo estructural de diferenciación.


VI. O verán é unha substancia pegañenta que invade cada célula do meu corpo. Fago promesas que non cumprirei. Dou voltas por internet. Leo con certo grao de compulsión cousas que non lería noutra época do ano. Tumbado na praia miro para o mar de todos os veráns con certo grao de melancolía contida. Vexo reposicións de "my name is earl" a altas horas da noite. Teño algo na cabeza que non sei como sacar. Copio trozos de libros. Copio frases alleas. Miro para os outros, esperando unha sinal para algo que sei que non chegara nunca. O un por cento de min resístese á rendición definitiva. Todo chegará, claro. "Entradas para metálica na nosa lúa de mel?" di a exmuller de Earl, e non podo evitar un sorriso.

Comentarios nesta entrada

 

Este sitio está baixo as condicións dunha licencia Creative Commons.

RSS Feed. Feito con Blogger. Plantilla Modern Clix, deseñada por Rodrigo Galindez. Modern Clix blogger template por Introblogger.