Estás lendo

pijerío macarra
Este vídeo del pasado 24 de mayo me tiene alucinado:
[vía público]

Comentarios nesta entrada

 

Este sitio está baixo as condicións dunha licencia Creative Commons.

RSS Feed. Feito con Blogger. Plantilla Modern Clix, deseñada por Rodrigo Galindez. Modern Clix blogger template por Introblogger.