Estás lendo

el momento adecuado
Teniendo en cuenta la que nos espera, creo que es buen momento para poner esta carta que llegó a mi correo y que anda circulando por internet:

O pasado 17 de febreiro o Consello Escolar de Estado aprobou unha resolución pola que se pedia ó Goberno que a asignatura de relixión deixase de formar parte do currículo na escola pública renegociando os acordos co Vaticano no que fora preciso.

A votación, cunha asistencia minoritaria, resultou empatada polo que a Presidenta, Marta Mata, fixo valer o seu voto de calidade para aprobar a resolución.

As organizacións e os medios partidarios da situación anterior desenvolveron desde entón unha dura campaña personalizada na figura de Marta Mata pedindo a súa dimisión e rexeitando o contido da resolución.

Os que pensamos que a presencia da relixión na escola é un residuo histórico, un atranco para integración e unha vulneración dos dereitos das persoas vemos con preocupación este tipo de actuacións. Pero a preocupación tornase en indignación cando se somete a unha persoa como Marta Mata a todo tipo de recriminacións.

Sabemos moi ben o que representa Marta Mata: a continuidade histórica cos tendencias transformadoras da II República, o traballo colectivo dos movementos de renovación pedagóxica durante o franquismo e a persistencia nestas metas na democracia que a levou a presentar a dimisión do Consello escolar do estado durante o goberno do PP e a asumir a presidencia de novo despois do 14 de marzo.

Recoñecemos en Marta Mata a un colectivo que loita pola transformación da escola e por iso queremos facerlle chegar a nosa solidariedade e vos invitamos a facelo enviando correos de apoio ó c.escolar@educ.mec.es ou "pegando" comentarios en http://martamata.blogspot.com/
Para facilitar o envio de correos achegamos un modelo


A/A Dª Marta Mata.
Presidenta do Consellor Escolar de Estado

Quero facerlle chegar a miña solidariedade e apoio na tarefa que ven desenvolvendo a prol da educación. Comparto con vostede a necesidade de remover atrancos que impiden que a nosa escola poda ser un lugar de encontro civico e aprendizaxe democrático donde non existan discriminacións. Aplaudo a súa valente actitude diante do tratamento da relixión e confio que entre todos poidamos dar pasos na boa dirección.
Reciba un saúdo.
Asdo:

Comentarios nesta entrada

 

Este sitio está baixo as condicións dunha licencia Creative Commons.

RSS Feed. Feito con Blogger. Plantilla Modern Clix, deseñada por Rodrigo Galindez. Modern Clix blogger template por Introblogger.